[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

بستن فاصله‌ی دندان‌ها

دو راه درمان اصلي براي بستن فاصله هاي دنداني وجود دارد

اورتودنسي:

اگر شكل و آناتومي دندانها كاملا مناسب باشد و دندانها سالم و بدون پوسيدگی باشند و يا اينكه فاصله دندانها ازهم بيشتر از سه ميليمتر باشند. درمان انتخابي براي بستن فواصل دندانها اورتودنسي ميباشد .

لمينيت و كامپوزيت:
در مواردي كه دندانها نياز به اصلاحات ديگري از قبيل ترميم پوسيدگي یا تعيير آناتومي دندان داشته باشند،
و يا اينكه فاصله دندانها كم باشند و يا اندازه دندانها و فك با هم تطابق نداشته باشند. مثلا دندانهاي ريز نسبت به فك بزرگ، 
 در این صورت درمان انتخابي لمينيت ويا كامپوزيت خواهد بود.
كه در اين صورت فواصل دنداني با اندازه گيري هاي دقيق بين دندانها تقسيم ميشوند و با كامپوزيت يا لمينيت اين فاصله ها به طور مساوی پر ميشوند تا طرح نهايي لبخند كاملا همگن ايجاد شود.
دقت داشته باشيد كه بعد از بستن فاصله دندانها با هر روشي، بعد از پايان كار بين تمام دندانها امكان استفاده از نخ دندان به راحتي وجود دارد.


تصاویر
تماس با دکتر واقفی گالری نمونه کارها