[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

مرتب کردن دندان‌های نامنظم

در گذشته تنها راه درمان دندانهایی که به هر نحوی و به هر میزانی دچار بینظمی بودند ، درمانهای بلند مدت اورتودنسی بود.

امروزه روز نیز علیرم اینکه در بسیاری موارد بهترین راه درمان به هم ریختگی دندانها اورتودنسی میباشد،

اما به علت نمای ظاهری نامطلوب و همچنین طول درمان بلند مدت اورتودنسی ، درماهای جایگیزینی نظیر لمینیت های سرامیکی و کامپوزیت ها قابل انجام هستند. در مواردی که بی نظمی دندانها شدید نباشد و ناهنجاری های فکی وجود نداشته باشد ، امکان اصلاح بینظمی دندانها توسط کامپوزیت و لمینیت وجود دارد. اما در موارد بینظمی بسیار شدید  دندانها و روی هم آمدگی زیاد دندانها و یا دندانهای نیشی که کامل رشد نکرده اند و بالاتر و یا خیلی بیرون تر از بقیه دندانها هستند، و یا ناهنجاریهای فکی، درمان انتخابی صد در صد اورتودنسی میباشد.


تصاویر
تماس با دکتر واقفی گالری نمونه کارها